Menu
Aldekol
Infolinia
+48 / 61 / 820 85 95
+48 / 61 / 820 85 96

ALDEKOL DES® VET

Właściwości:

ALDEKOL DES VET jest koncentratem przeznaczonym do dezynfekcji powierzchni w miejscach przetrzymywania i transportu zwierząt oraz pustych szklarni i tuneli poza cyklami produkcyjnymi roślin. Wykazuje działanie bójcze w zakresie bakterii oraz grzybów drożdżopodobnych. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.

Substancje aktywne:

Glutaral - 508,5 g/l
Glioksal - 45,2 g/l

Zastosowanie:

Produkt ALDEKOL DES VET znajduje zastosowanie w dezynfekcji ścian, podłóg, urządzeń transportowych, przejść dla zwierząt, w matach i wannach dezynfekcyjnych. Zalecany do stosowania w :
  • kurnikach, indycznikach i wylęgarniach,
  • chlewniach, stajniach i innych budynkach inwentarskich,
  • hodowlach małych zwierząt,
  • schroniskach dla zwierząt,
  • stacjach inseminacyjnych.
  • pustych szklarniach i tunelach


Sposób zastosowania i dawkowanie:

ALDEKOL DES VET można stosować przez opryskiwacze, urządzenia wysokociśnieniowe i zamgławiacze termiczne.

Skuteczną dezynfekcję uzyskuje się podając roztwór roboczy w ilości ok. 0,4 l/m2. Preparat podawać na uprzednio umyte i spłukane powierzchnie.

Efekt bójczy na bakterie i grzyby drożdżopodobne uzyskuje się w ciągu 60 minut, stosując stężenie 0,5%. W przypadku stosowania zamgławiaczy termicznych stosować 1 L preparatu na każde 1000 m3. Skuteczność wobec wirusa mozaiki pepino uzyskuje się stosując stężenie roztworu 0,25% lub zamgławiając koncentrat w ilości 0,5 l na każde 1000 m3.

UWAGA!
Przed zabiegiem usunąć lub zabezpieczyć środki żywienia zwierząt. Nie stosować preparatu w obecności ludzi i zwierząt. Po zabiegu dokładnie wywietrzyć pomieszczenie przez min. 4 godziny.


Warunki przechowywania:

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym pojemniku, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Trzymać z dala od środków spożywczych i pasz.

Postępowanie z odpadami:

Produkt nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami komunalnymi. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. Opakowania zanieczyszczone substancją należy możliwie dokładnie opróżnić. Produkt przeterminowany, niewykorzystane pozostałości produktu oraz opakowania po produkcie gromadzić selektywnie, a następnie przekazać podmiotowi odpowiedzialnemu za utylizację.

Rejestracja:

Pozwolenie nr 5596/13

Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.
Pozostałe produkty
ALDEKOL DES ® 03
Więcej
ALDEKOL DES ® AKTIV
Więcej
ALDEKOL DES ® FF
Więcej
ALDEKOL DES ® LB
Więcej
ALDEKOL PRO HORTI
Więcej
ALDEKOL DES ® GDA
Więcej


Copyright by Agro-Trade Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania nawigacji użytkowników. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów w Serwisie. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie informacji tą metodą wyłączając opcję obsługo cookies w ustawieniach przeglądarki.